Зворотний зв'язок

Тема. Хімічна промисловість і охорона довкілля. Мета: сформувати знання про сучасний стан навколишнього середовища та вплив діяльності людини на живу і неживу природу; виховувати дбайливе ставлення до навколишньою середовища, почуття відповідал

Тема. Хімічна промисловість і охорона довкілля.

Мета: сформувати знання про сучасний стан навколишнього середовища та вплив діяльності людини на живу і неживу природу; виховувати дбайливе ставлення до навколишньою середовища, почуття відповідальності за діяльність людства та вплив антропогенного фактора на живу і неживу природу; розвивати вміння дискутувати, вільно висловлювати

свою думку (зокрема, іноземними мовами); розвивати та вдосконалювати хімічну мову учнів; удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, мережа Інтернет, бесіди з фахівцями); формувати соціальні компетенції (аналізувати результат спостережень, вести наукову дискусію, толерантно доводити свою точку зору, формувати активність у прийнятті рішень); формувати інформаційні компетенції (використовувати комп'ютерні технології для пошуку інформації, критично оцінювати отриману інформацію); формувати комунікативні компетенції (навички володіння кількома мовами) та компетенції саморозвитку і самоосвіти.

Тип заняття: узагальнення і систематизація знань.

Вид заняття: ділова гра (суд): інтегроване заняття – хімія та англійська мова з елементами німецької мови.

Завдання заняття:

1) розглянути виробництво сульфатної кислоти;

2)оцінити значення функціонування хімічної промисловості для розвитку цивілізації;

3) ознайомитися з наслідками техногенного впливу на природу;

4) з'ясувати вплив техносфери на біосферу Землі;

5) перевірити рівень засвоєння термінології й основних понять даної теми.

Хід заняття

І. Мотивація навчальної діяльності.

(Перегляд фрагменту відеофільму.)

Викладач хімії. Так, дійсно, чи вистачить у нас сил?

Останнім часом переживає надзвичайно важливий,

Період своєї історії – посилення впливу негативних факторів: деградація людської моральності, деградація природи.

Викладач іноземних мов. І найбільш гостро постають екологічні проблеми. Правильно було сказано, що природа не має меж, річки не знають кордонів, а отже, й екологічні проблеми – це не проблеми окремої країни чи континенту – це проблеми всього людства. Саме тому ми будемо спілкуватися іноземними мовами, а не лише рідною.

Викладач хімії. Що ж, я пропоную вам висловити свої думки, враження щодо переглянутого фрагмента.

(Бесіда учнів.)

Викладач хімії. Під час бесіди можна було почути вислови:


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат