Зворотний зв'язок

Обслуговування обладнання

На кожному постійному робочому місці повинні бути вироб¬

ничі і посадові інструкції та інструкції з охорони праці в обсязі, що є обо¬

в'язковим для даної посади або професії.

Перед початком проведення робіт необхідно перевірити вико¬

нання вимог підрозділу 5.4 цих Правил, що стосуються наступної роботи.

У разі невиконання цих вимог і незабезпечення працівників необхідним

спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, працівники

не мають права розпочинати роботу — незалежно від того, хто дав їм вка¬

зівку на її виконання.

У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпеки пра-цівники повинні припинити роботу і повідомити про це керівника робіт. Продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення виявлених по-рушень.

Обходити та оглядати обладнання дозволяється тільки після

отримання дозволу від оперативних працівників, які ведуть режим роботи

цього обладнання.

Перебування працівників поблизу люків, лазів, водовказівних

стекол, а також біля запірної, регулювальної та запобіжної арматури і флан¬

цевих з'єднань трубопроводів, що перебувають під тиском, дозволяється

тільки у разі виробничої необхідності.

Не дозволяється ходити по трубопроводах, а також по конст¬

рукціях і перекриттях, що не призначені для проходу по них, а також спи¬

ратись і ставати на огородження площадок.

Під час пуску, обпресування та випробовування обладнання і

трубопроводів під тиском поблизу них дозволяється перебувати тільки

працівникам, які безпосередньо проводять ці роботи.

.Під час проведення гідравлічного випробування обладнання у разі підвищення тиску до випробувального перебування працівників на цьому обладнанні заборонено.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат