Зворотний зв'язок

ГІДРОЛІЗ

Сольволіз - це обмінна взаємодія розчиненої речовини з розчинником, що приводить до зміни концентрації катіонів і аніонів розчинника. Окремий випадок сольволіза, коли в ролі розчинника виступає вода, називається гідролізом.

Якщо гідролізу піддається бінарна сполука, то він йде, як правило, незворотньо, наприклад:

PCl5 + 4H2O = 5HCl + H3PO4

і далі - протоліз продуктів:

HCl + H2O = Сl− + H3O+, p < 7

H3PO4 + H2O → H2PO4− + H3O+, p < 7

Отже, спостерігається ріст концентрації катіонів оксонію H3O+ з одночасним зменшенням концентрації OH−. Інший приклад:

Li3N + 4H2O = 3LiOH + NH3 . H2O

LiOH = Li+ + OH− , p > 7

NH3 . H2O + H2O → NH4+ + OH− + H2O, p > 7

Тут теж у наявності зміна концентрації катіонів і аніонів води.

Гідроліз солей (сполук з іонними кристалічними ґратами) найчастіше йде оборотне і може бути розглянутий схематично в такий спосіб: спочатку при розчиненні солей у воді нацело йде дисоціація на катіони й аніони. Наприклад, у випадку фториду калію:

KF = K+ + F−,

а потім - гідратація іонів. Після цього той з гідратованих іонів, що є протолітом, вступає в протолітичну реакцію з водою. Катіон калію - непротолит, а фторид-іон поводиться як слабка основа:

F− + H2O → HF + OH−, рН > 7

Рівновага в цьому випадку описується константою основності KO, яку можна розрахувати, знаючи константу кислотності відповідної сполученої пари HF/F− по формулі:

KO = KB / KK

Інший приклад - гідроліз хлориду алюмінію, що при дисоціації у водяному розчині дає гідратування катіон алюмінію і хлорид-іон. Хлорид-іон - непротоліт, а гідратований катіон алюмінію Al3+ . H2O у водяному розчині виявляє властивості слабкої кислоти:

Al3+ . H2O + H2O → AlOH2+ + H3O+, p < 7

Рівновага в такій системі описується константою кислотності KK сполученої пари Al3+ . H2O / AlOH2+.

Примітка. Для аквакатіону алюмінію тут дана спрощена формула; у дійсності гідратований катіон алюмінію відповідає сполуці аквакомплексу [Al(H2O)6]3+.

Серед розповсюджених аніонів не є протолітами Cl−, Br−, I−, NO3−, Cl4−, SO42−, Cl3−, Mn4− і деякі інші.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат