Зворотний зв'язок

Наукові принципи хімічного виробництва

1.Предмет хімічної технології

Наукові принципи хімічного виробництва об’єднує наука – хімічна технологія.

Хімічна технологія – це наука, що вивчає способи і процеси хімічної переробки сировини у предмети споживання і засоби виробництва.

Отже, х.т. вивчає промислові процеси, основою яких є хімічні реакції.

Х.т. спирається на закони, методи дослідження різних галузей людського знання. Основою хім.тех. є комплекс знань з хімії, фізики та інших технічних наук наукової організації. Х. технологію поділяють на дві великі окремі частини: технологія неорганічних речовин і технологія органічних речовин. А коли йдеться про загальну хімічну технологію, то до неї відносять ще й металургію.

Металургія – це наука про способи добування металів з руд та відходів виробництва, а також про надання їм заданих властивостей.

Вимогою до хімічного виробництва є – забезпечити народне господарство високоякісною і дешевою продукцією.

Для хімічного виробництва найбільш потрібна сировина. С.х.п. повинна бути оптимально багатою на продукт і по можливості, легко перероблюватись. Види с.х.п. надзвичайно різноманітні. Є мінерально рослинну і тваринну сировину; за агрегатним станом – тверду, рідку і газоподібну; за складом – органічну і неорганічну.

Вода в хімічній промисловості є універсальним розчинником і теплоносієм, а іноді – каталізатором реакцій, у багатьох випадках – основною сировиною.

На виробництві здійснюють процеси, під час яких добувають товарну продукцію. При цьому має значення вартість продукції та складність апаратури.

Сукупність умов які забезпечують високий вихід корисного продукту, його якість і швидкість процесу, називається режимом технологічного процесу. Він має бути оптимальним.

Оптимальної швидкості проведення та високого виходу продукції на хімічному виробництві досягають за допомогою таких операцій:

1.Забезпечення збільшення поверхні стикання реагуючих речовин.

2.Застосування необхідної температури.

3.Підвищення концентрації. Процеси під високим тиском.

4.Застосування каталізаторів.

2. Сучасна хімічна апаратура є синтезом технічних досягнень різноманітного характеру. Конструювання її ґрунтується на глибокому використанні теоретичних положень.

Інтенсифікація хіміко-технологічних процесів відбувається в основному в таких напрямах:

Автоматизація процесів - застосування спеціальних приладів і пристроїв, які контролюють виробничі процеси. Автоматизація технологічних процесів здешевлює продукцію і підвищує її якість.

Механізація процесів – заміна ручної праці людини машинною, введення безперервності процесів.

Використання в хімічній промисловості найновіших процесів.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат