Зворотний зв'язок

Поняття та структура інформаційного ринку

Хоча поняття та класифікація ринків розглядаються в багатьох дисциплінах, доцільно навести деякі визначення їх та властивості, необхідні для подальшого сприйняття матеріалу.

Ринок — сфера обміну, яка характеризується системою економічних відношень між виробниками і споживачами продукції та послуг у процесі їх реалізації .

Ринки, як і товари, можна класифікувати за різними ознаками. На думку Ф. Котлера , щоб віднести ринок до певного класу, необхідно встановити:

Що є предметом купівлі-продажу на ринку?

Чому це купують, тобто яка мета покупки?

Хто купує або хто є суб’єктом акту купівлі?

Як здійснюється покупка?

Додатково А. Хоскинг пропонує з’ясовувати ще обсяги закупівель і де здійснюється покупка. Він виділяє такі найпоширеніші ознаки, за якими розрізняють ринки :

За споживачами

товарів— споживчий ринок, ринок підприємств (галузе¬вий ринок).

За поведінкою

покупця— ринок зручний (активний), спеціальний (з особливостями), з низьким або високим ступенем утрудненого становища покупця.

За фізичними

властивостями товару— ринок товарів, що швидко псуються, ринок товарів довготривалого використання

За суспільним

ставленням— ринок предметів розкошу та ринок предметів першої необхідності.

За демографічною

ознакою— за віком, статтю, розмірами сім’ї, професією, освітою, соціальним класом, за релігійною ознакою, за національністю.

За географічною

ознакою— ринок регіональний, національний, розвинених індустріальних країн, держав, що розвиваються.

За видами сировини— товарні ринки.

Як показує досвід розвинених країн світу, з розвитком інформаційних технологій інформація перетворюється на звичайний товар, причому такий, який стає наймасовішим об’єктом купівлі-продажу. Отже, суттєвою особливістю розвитку ринкових відносин на сучасному етапі є формування інформаційного ринку. Прискорення розвитку останнього сприяє переходу до інформаційного суспільства і є головним фактором інформатизації всіх сфер діяльності людини.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат