Зворотний зв'язок

Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу

Під впливом змін, що відбуваються у соціально-еко¬номічному механізмі держави (перехід до ринкової економіки), та у зв’язку з бурхливим розвитком нових інформаційних технологій і концепцій побудови ІС відбулися й кардинальні зміни в організаційних формах інформаційного бізнесу. Щоб зрозуміти, наскільки ці зміни є суттєвими, доцільно провести класифікацію структур інформаційного бізнесу, що постійно розвиваються та вдосконалюються.

До визначальних факторів такої класифікації можна віднести:

перехід до ринкових відносин;

перехід на індикативне державне регулювання інформаційної сфери економіки;

приватизацію державних інформаційних структур;

зростання числа користувачів і перетворення інформації на товар;

створення нових генерацій ЕОМ, передусім персональних;

розвиток інформаційних технологій, зокрема мережевих;

розвиток методології створення ІС, зокрема CASE-методів та ін.

Як видно з наведеного переліку, найбільший вплив мають не стільки технічні та організаційні фактори, скільки соціально-політичні. Саме вони зумовили зміну економічного середовища та форм господарювання і, відповідно, необхідність перегляду класифікації організаційних форм інформаційного бізнесу.

Раніше в основу класифікації було покладено тип або клас використовуваної обчислювальної техніки. За цією ознакою розрізняли машино - обчислювальні станції (оснащені перфораційними обчислювальними машинами) та обчислювальні центри (осна¬щені електронно-обчислювальними машинами). У свою чергу, останні класифікували за різними ознаками: потужністю парку обчислювальних машин (малі, середні, великі), ступенем децентралізації розміщення обладнання (централізовані, децентралізо¬вані, змішані), типом виробничих процесів (індивідуальні, кустові, колективного користування) тощо .

Вирішуючи питання класифікації, з урахуванням кризового стану економіки і того, що інформаційний ринок знаходиться в стадії становлення, а формування нового соціально-економічного механізму ще не завершено, доцільно скористатися типовою класифікацією підприємств, доповнивши її класифікаційними угруповуваннями, характерними саме для інформаційної сфери економіки.

Досить повну класифікацію структур інформаційного бізнесу (табл. 1) можна скласти, користуючись такими ознаками :

мета і характер діяльності;

форма власності майна;

національна належність капіталу;

правовий статус і форма господарювання;

галузево-функціональний вид діяльності;

технологічна і територіальна цілісність;

розмір за кількістю працівників.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат