Зворотний зв'язок

Тестові завдання з курсу Екон.підприємства

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ

по темі: “Прибуток та рентабельність підприємства”

Варіант 1

1 – 2

2 – 1

3 – 3

4 – 1

5 – 2

Варіант 2

1 – 1

2 – 1

3 – 3

4 – 4

5 – 2

Варіант 3

1 – 3

2 – 2

3 – 3

4 – 4

5 – 1

Тест №1

Варіант 1 по темі: “ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА”

ПитанняВідповіді

1. Як обчислюють прибуток від реалізація продукції?1. Як виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних витрат.

2. Як продукція між обсягом реалізованої продукції та її повною собівартістю.

3. Як відношення доходу до витрат.

2. Як називається виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат?1. Дохід.

2. Прибуток.

3. Як називається частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства?1. Дохід.

2. Рентабельність.

3. Прибуток.

4. Яку формулу використовують для обчислення рентабельності продукції?1. Рн = (Пр/Ср)100

2. Рн = Пр(Ср/100)

3. Рн = (Ср/Пр)100

5. Як обчислюється рентабельність у загальній формі?1. Відношення витрат до прибутку.

2. Відношення прибутку до витрат.

3. Відношення прибутку до реалізованої продукції.

Тест № 2

Варіант 2 по темі: “ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА”

ПитанняВідповіді

1. Яку формулу використовують при обчисленні рентабельності сукупних активів?1. Ра = П/Ка 100

2. Ра = Ка/П 100

3. Ра = Ка/(П 100)

2. Що включає загальна величина прибутку підприємства?1. Прибуток від реалізації продукції, матеріальних цінностей і майна позареалізаційних операцій.

2. Прибуток від реалізації продукції, позареалізаційних операцій.

3. Прибуток від реалізації продукції

3. Як визначається прибуток від реалізації виробу?1. Пв = с/в-Ц

2. Пв = Ц/с/в

3. Пв = Ц-с/в

4. Що являється основним джерелом розвитку підприємств?1. Кредити

2. Заробітна плата

3. Рентабельність

4. Прибуток

5. Рентабельність – це відносний показник?1. Ні

2. Так

Тест № 3

Варіант 3 по темі: “ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА”

ПитанняВідповіді

1. Коли визначають рентабельність виробу?1. Коли великий асортимент.

2. При масовому виробництві.

3. Де велика номенклатура.

2. Якщо ціна не міняється, то рентабельність можна збільшити за рахунок чого?1. Збільшення обсягу реалізованої продукції і збільшенню с/в.

2. Зниження с/в без збільшення обсягу реалізованої продукції.

3. Як обчислюють прибуток від реалізації продукції?1. Як відношення доходу до витрат.

2. Виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних витрат.

3. Як різниця між обсягом реалізованої продукції та її повною собівартістю.

4. Яку формулу використовують при визначенні рентабельності виробничих фондів?1. Рв = Пб(ОвФ – НоЗ)100

2. Рв = ОвФ + НоЗ/Пб 100

3. Рв = Пб – (ОвФ – НоЗ)100

4. Рв = Пб/(ОвФ + НоЗ)100

5. Рентабельність залежить від прибутку?1. Так

2. Ні


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат