Зворотний зв'язок

Образи пєси Хазяїн Феноген, Ліхтаренко, Зеленський, Золотницький, Калинович

Мета: розкрити значення цих персонажів для змалювання образу Пузиря, викрити їх аморальність, ли­цемірство, здатність до шантажу і злодійств; роз­вивати навики характеристики персонажів, твор­чі здібності учнів; виховувати в них розуміння загальнолюдських цінностей.

Обладнання: текст п'єси, плани-опори.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Запитання до учнів.

1. Визначте основні конфлікти і тему п'єси Івана Карпенка-Карого «Хазяїн».

2. Дайте загальну характеристику образу Пузиря.

3. Наведіть цитати, які виразно висвітлюють ту чи іншу рису характеру Пузиря.

4. Які художні прийоми гумору та сатири застосовує автор? (Ко­мізм ситуацій, мова героїв, їхніх зовнішній вигляд, дії та вчин­ки, побут.)

5. До якого висновку підводить нас автор? (Жити на землі треба чесною працею, підступність, шахрайство будуть обов'язково покарані.)

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда з учнями.

1) Назвіть і охарактеризуйте управителів Пузир».

2) Хто такий Феноген? Де взялися в нього гроші на придбання маєтку? ч

3) Які наслідки шахрайського співробітництва Феногена і Ліхта-ренка? (II дія, 12 ява.)

4) Хто такий Золотницький? У чому його відмінність від Пузи­ря? Охарактеризуйте його економічне становище.

5) Чи могло втручання Соні кардинально змінити становище ро­бітників?

6) Хто такий Калинович? Які в нього ідеали, погляди на життя?

7) Як сам автор ставиться до ліберальної інтелігенції і в чому це виявляється?

2. Робота з текстом.

(Учні відповідають на поставлені в ході бесіди запитання, цитують від­повідні місця з тексту твору.)

1) Бліц-опитування учнів:

а) Коли було написано п'єсу «Хазяїн»?


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат