Зворотний зв'язок

Господи, помилуй нас

Господи ,помилуй нас" - це пiсня-молитва створена українським поетом, спiваком i композитором Тарасом Петриненком. Вiн - син вiдомої спiвачки Дiани Петриненко.Виxовувався в сiм'ї, де любили i шанували музичне мистецтво. Навчався Т.Петриненко в Київськiй консерваторiї по класу композицiї.По закiнченнi консерваторiї cпiвав в Краснознаменному ансамблi пiснi i танцю. Зараз Тарас Петриненко працює в жанрi популярної музики. Є керiвником вiдомого на Українi i за кордоном гурту "Гроно". Працює Т.Петриненко в пiсенному жанрi. Написав багато пiсень патрiотичного характеру. Вiн є автором багатьох вiдомих пiсень, таких як "Україна","Не забувай мене ніколи",та iншi.

Пiсня "Господи помилуй нас" написана в 1998 роцi в зв'язку з референдумом i була присвячена незалежностi України. Центральним iдейним моментом твору є прохання до Бога зберегти Україну i помилувати iї багатостраждальний народ.

Головною метою створення цiєї пiснi-молитви було-втiлити в людей вiру в те ,що Україна попри всi негаразди, буде жити, зростати i розвиватися ,бо украiнцi - сильний, нездоланний народ, що зазнав багато лиха i горя, але з допомогою Господа все пережив i подолав. Таким чином, в цiй пiснi яскраво виражено

патрiотичний характер.

Твiр написаний для хору i мiста. Солiст виконує перших два куплети, хор-приспiви i третiй куплет, перша частина якого виконується в унiсон, а другу-мелодiю веде солiст, а хор в цей час спiває вокалiз, що гармонiчно пiдтримує мелодiю.

Музичний текст всюди вiдповідає характеру лiтературного тексту. Мелодiя звучить пiднесено, схвильовано. Розвиток вiдбувається поступово. Викладена в основному восьмими тривалостями, зустрiчаються шiстнадцятi, четвертнi, половиннi. Синкопований ритм придає в деяких мicцях схвильований настрiй.

Кожна наступна фраза наближае до загальної кульмiнацiї точки куплету. Скрiзь вона припадає на слова "Боже, Украiну збережи".

Кожен раз в кiнцi приспiву на f звучать i слова "Господи, помилуй нас". І лише в заспiвi 3-го куплету пiсля кульмiацiї "Боже, Украiну збережи” вони звучать на динамицi рр.

Цей динамiчний перехiд здiйснюється на цiй нотi, яка триває увесь такт i до першої долi наступного такту хористи переходять на ланцюговому диханнi:

Загальна кульмiнацiя твору припадає на кiнець приспiву останнього куплету i виконується на ff.

Розмiр твору - 4/4 залишається незмiнним вiд початку до кiнця. Складностi ритмiчного малюнку зводяться до використання в деяких мiсцях синкопованого ритму, дуже частим є явище полiритмiї:

Твiр написаний в куплетнiй формi. Куплет являє собою два перiоди квадратної будови по 8 тактiв. Кожний перiод, в свою чергу, складається з двох речень по 4 такти (перше речення - тональне, друге-закінчується домiнантовою гармонією, третє має модулюючий характер, а четверте - це повернення до основної тональностi - D-dur).

Приспiв являє собою однотональний перiод з 8 тактiв.

Фактура викладу мiшана.

В 20-24-му т. фактура полiфонiчна (iмiтацiя, тобто перекличка теми в сопрано, баса i тенора):

В 35-36-му тактi фактура викладу гармонiчна :

В 37-32-му тактах фактура гомофонно-гармонiчна:

В даному творi акомпанімент не вiдтворює мелодiю,а лише гармонiчно пiдтримує її:


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат