Зворотний зв'язок

Тест “Філософські категорії”

Тест “Філософські категорії”

Задана філософська категоріяПротилежна філософська категоріяВизначення протилежної філософської категорії

МатеріалізмІдеалізмНапрям у філософії, за первинне бере ідеальне (дух, свідомість).

ІдеалізмМатеріалізмНапрям у філософії, який за первинне бере матерію, природу.

МонізмДуалізмНапрям у філософії, який визнає одночасне існування двох першоначал - матерії і свідомості, які не залежать одне від одного.

ДуалізмМонізмНапрям у філософії, який визнає за первинне тільки одне першоначало - матерію або свідомість (дух, ідею).

МонотеїзмПолітеїзмУчення, котре визнає існування багатьох богів.

ПолітеїзмМонотеїзмУчення, що визнає існування тільки одного єдиного Бога.

СенсуалізмРаціоналізмНапрям в теорії пізнання, який за основу пізнання бере розум.

РаціоналізмСенсуалізмНапрям у філософії, який єдиним джерелом пізнання визнає відчуття.

Об’єктивна діалектикаСуб’єктивна діалектикаДіалектика, яка є відображенням у свідомості людини діалектики об’єктивної.

Суб’єктивна діалектикаОб’єктивна діалектикаДіалектика, яка існує об'єктивно в самих предметах і явищах, а суб’єктивна діалектика є лише відображенням у свідомості людей тих законів, які існують в самій дійсності.

МолодогегельянствоСтарогегельянствоПрихильники Гегеля, які трактували його філософію в дусі протестантської ортодоксії (Гьошель, Гінрігс, Габлер), розглядаючи його філософську систему як раціональну форму богослов’я.

СтарогегельянствоМолодогегельянствоОпозиційне ліве гегельянство, яке заперечувало релігійні мотиви вчення Гегеля і підкреслювало вирішальну роль суб’єктивного фактора в історії, протиставляючи його гегелівському світовому духові (Руге, Бауер та ін.).

ЯкістьКількістьКатегорія, що виражає таку визначеність об’єкта, зміна якої у певних межах не веде до перетворення даного предмета в інший і характеризується величиною предметами темпами змін тощо, котрі виражаються числом.

КількістьЯкістьКатегорія, що виражає невіддільну від буття об’єкта його істотну визначеність, завдяки якій він є саме цим, а не іншим об’єктом.

Матеріальне буттяІдеальне буттяБуття людського духа в усіх його проявах, форми пізнання, психічне.

Ідеальне буттяМатеріальне буттяБуття природи, суспільства, індивіда, яке існує об’єктивно.

ОдиничнеЗагальнеФілософська категорія на позначення спільних й істотних рис в одиничному.

ЗагальнеОдиничнеФілософська категорія на позначення неповторного, індивідуального в предметах і явищах.

ДіалектикаМетафізикаСпосіб мислення, протилежний до діалектики, який розглядає предмети ізольовано, без розвитку, без визнання їхньої суперечливої природи.

МетафізикаДіалектикаСпосіб мислення і підходу до предметів, коли всі вони розглядаються у взаємозв’язках і розвитку як внутрішньо суперечливі, де протилежності переходять одна в одну. Найповніше розроблений Гегелем. У марксизмі - учення про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства і мисленя


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат