Зворотний зв'язок

Екзаменаційні питання з курсу “Філософія”

1.Філософія, її предмет і роль у суспільстві.

2.Філософія і світогляд.

3.Структура світогляду.

4.Історичні типи світогляду та їх характеристика.

5.Специфіка міфологічного та релігійного світоглядів.

6.Філософія і наука.

7.Структура філософського знання.

8.Основні функції філософії.

9.Основне питання філософії.

10.Особливості філософії Стародавньої Індії.

11.Особливості філософії Стародавнього Китаю.

12.Антична філософія: основні риси.

13.Філософія Середньовіччя: загальна характеристика.

14.Філософія епохи Відродження: загальна характеристика.

15.Філософія Нового часу: загальна характеристика.

16.Філософія епохи Просвітництва: загальна характеристика.

17.Класична німецька філософія: загальна характеристика.

18.Основні ідеї теорії пізнання І.Канта.

19.Система принципів діалектики Г.В.Ф. Гегеля: загальна характеристика.

20.Антропологічна філософія Л.Фоєрбаха.

21.Марксистська філософія: сучасне осмислення основних положень.

22.Позитивізм і неопозитивізм: основні ідеї.

23.“Філософія життя” – формування нової філософської парадигми.

24.Філософська антропологія як напрямок сучасної філософії.

25.Герменевтика як напрямок сучасної філософії.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат