Зворотний зв'язок

Політична система суспільства

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................3

РОЗДІЛ I ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

СУСПІЛЬСТВА..................................................................................................

1.1 Поняття та структура політичної системи суспільства...........................5

1.2. Партії в політичній системі суспільства : правове регулювання

статусу та діяльності..........................................................................................13

1.3 Місце держави в політичній системі суспільства.....................................17

РОЗДІЛ ІІ. ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА............................................................................

2.1. Поняття та значення....................................................................................20

2.2. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання.....23

2.3. Права та обов’язки громадських об’єднань..............................................25

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН

ДЕРЖАВИ І КОМЕРЦІЙНОЇ КОРПОРАЦІЇ...................................................

3.1. Поняття корпорацій.....................................................................................27

3.2. Поняття відносної самостійності держави................................................31

ВИСНОВКИ........................................................................................................33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................................35

ВСТУП

Актуальність. Актуальність даної теми полягає в доведенні взаємозв’язку держави і політичної системи і як наслідок повної нерозривності, адже в більшості випадків вони виступають як одне ціле.

Предмет дослідження. В даній курсовій роботі висвітленні основні терміни, що стосуються політичної системи суспільства: поняття політичної системи, ознаки, значення для суспільства, висвітлення ролі держави в політичній системі, а також класифікація основних складових політичної системи.

Методи аналізу. В основному в даній курсовій роботі, я використовував такі методи як порівняльно-правовий, логічний та ін.

На мою думку, для того, щоб аналізувати політичну систему суспільства, потрібно перша за все проаналізувати всі аспекти, що стосуються громадянського суспільства.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат